Over ons

De Maand van de Parasiet is een onderdeel van een bredere campagne “Medicijnen en Milieu”. Dit jaar worden de handen ineen geslagen en ondersteunen ESCCAP, Dibevo, KNMvD, Faculteit diergeneeskunde, De Groene Veterinair en Vedias de campagne om diereigenaren bewust te maken van verantwoord gebruik van antiparasitica. Hiermee bedoelen we antivlooien- en tekenmiddelen en ontwormingsproducten. Er worden diverse onderzoeken gedaan en er moet nog veel meer onderzocht worden, maar het is wel bekend dat er restproducten in het milieu terecht komen. Met elkaar, als voorschrijvers én gebruikers van deze middelen, kunnen we een aantal voorzorgsmaatregelen nemen voor een gezond(er) leefklimaat!